Introductie WIS-collect voor facturen en betalingen

Per 1 september 2019 gebruiken wij WIS Collect om de facturen en betalingen voor leerlingen te digitaliseren. Binnen WIS Collect heeft u als ouder/verzorger toegang tot de facturen en factuurvoorstellen die voor uw kind klaar staan (bijvoorbeeld schoolkosten en excursies).

Door middel van deze handleiding willen wij u wegwijs maken in WIS Collect zodat u optimaal van deze toepassing gebruik kunt maken. Voor vragen kunt u mailen naar administratie@saenredam.nl of contact opnemen met de schooladministratie.

Onze school heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met WIS collect voor het debiteurenbeheer. WIS collect is deelnemer van het Privacy Convenant en werkt met de verwerkersovereenkomst 3.0 die vanaf 25 mei 2018 door het onderwijs wordt uitgevoerd. Alle gebruikte persoonsgegevens in WIS Collect zijn en blijven eigendom van de school.

Bijlage: Handleiding

Op de website van WIS kunt u meer lezen en is een instructiefilmpje te bekijken.