Informatie over “de Gezonde Kantine”

Het Saenredam heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is en steeds gemakkelijker wordt.

Omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen gaan we stapsgewijs een steeds gezondere kantine maken.
We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is.

Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

De kantine stimuleert water drinken 
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij
het uitgestalde aanbod als in de automaten.

Onze ambitie is in ieder geval nu een zilveren kantine en daarna gaan we voor meer:
– Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
– We bieden minstens groente of fruit aan
– De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Het Saenredam werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine
Met onze cateraar hebben wij afgesproken dat minstens eens per jaar het aanbod in de kantine in kaart gebracht wordt met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan de directie. Ook heeft de schoolleiding regelmatig overleg met de cateraar over het aanbod. Binnen de lessen wordt uiteraard aandacht besteed aan gezonde voeding en de leerlingen leren welke producten
bijdragen aan hun gezondheid.