Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen van Het Saenredam en hun
ouders/verzorgers.
In de ouderraad zitten ouders/verzorgers van leerlingen uit diverse leerjaren. De leden van de
ouderraad vergaderen zo’n 6 à 7 keer per schooljaar. De directeur van de school is
ook aanwezig bij deze vergaderingen.

Een deel van de totale vrijwillige ouderbijdrage die elk schooljaar door ouders/verzorgers
voor hun kind wordt betaald, is bestemd voor de ouderraad (€ 18,50 per leerling).
Het totaal ontvangen bedrag wordt door de ouderraad zo eerlijk en schoolbreed mogelijk
verdeeld, zodat zoveel mogelijk leerlingen op een bepaald moment tijdens hun
schoolperiode hier plezier van hebben. Er worden bijvoorbeeld bijdragen gegeven aan
culturele activiteiten, de klassenbijdrage, schoolfeesten, de diploma-uitreiking voor de eindexamenleerlingen en overige uitgaven. Onder overige uitgaven vallen alle verzoeken
welke ingediend worden bij de ouderraad. De raad neemt per verzoek een weloverwogen
beslissing.

Ook helpen de leden van de ouderraad bij diverse activiteiten zoals de jaarlijkse
diploma-uitreiking en voorlichtingsmomenten zoals open dagen. Bij al deze
activiteiten worden extra handen en nieuwe ideeën uiteraard zeer op prijs gesteld!

Leden van de ouderraad:
Mevrouw Sijmons: Voorzitter
Mevrouw Stalenhoef
Mevrouw Verbree
Meneer van Emmerik
Mevrouw Peereboom
Mevrouw Wijker-Jurg

Wilt u contact opnemen met iemand van de ouderraad, een vergadering bijwonen of
uzelf aanmelden als lid voor de ouderraad dan kan dat via ouderraad@saenredam.nl