Overstappen naar Het Saenredam

Instromers schooljaar 2024-2025

Welkom overstappers naar Het Saenredam! Wij hebben jullie een brief gestuurd met een uitnodiging voor de kennismaking op het Saenredam. Deze brief en informatie over het boeken ophalen, laptops en kluisje kun je nalezen bij de downloads op deze pagina.

De Zaanse VO-VO Overstap
Jaarlijks maken ruim 200 leerlingen binnen het Zaanse voortgezet onderwijs de overstap naar een andere school. De schoolbesturen hebben daarvoor gezamenlijke afspraken gemaakt en deze zijn opgeschreven in de beleidsdocumenten: “de Zaanse VOVO overstap 2024”. Dit document kunt u vinden bij de downloads op deze pagina. Wisselingen binnen de eigen school vallen hier niet onder. Informatie per instroomjaar:

 • Instromen in 2 mavo/havo
  Informatie vindt u bij de downloads.
 • Instromen in 3 mavo
  informatie over vakkenpakketkeuze instroom 3 mavo Download hier
 • Instromen in 3 havo
  In 3 havo volgens alle leerlingen de vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, lichamelijke opvoeding en kunst
 • Instromen in 4 havo (zonder mavo diploma)
  Informatie over vakkenpakketkeuze instroom 4 havo Download hier
  Informatie over profielen in 4 havo: Download hier
 • Instromen in 4 havo met een mavo diploma
  Voor informatie over instromen in 4 havo met je mavo diploma: KLIK HIER

Aanmeldformulier:

 • Het aanmeldformulier voor overstappen naar het Saenredam. let op het formulier bestaat uit 2 delen.
  Aanmeldformulier deel 1: Download hier
  Aanmeldformulier deel 2: Download hier
  U kunt het aanmeldformulier sturen naar administratie@saenredam.nl
 • De flyer met algemene informatie voor de leerlingen die willen overstappen naar Het Saenredam.
  Download hier

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande emailadressen. Voor algemene vragen kunt u mailen naar administratie@saenredam.nl

Mevrouw Y. de Maas-Rooymevrouw T. Keuningmevrouw L. MeynMevrouw G. Troiani
Afdelingsleider leerjaar 3 en 4Afdelingsleider leerjaar 1 en 2 Decaan Het Saenredam MavoDecaan Het Saenredam Havo
y.derooij-maas@saenredam.nlt.keuning@saenredam.nl l.meyn@saenredam.nlg.troiani@saenredam.nl