Vakkenpakketkeuze voor leerjaar 3 mavo

Zaandijk, 15 maart 2021

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen huidig leerjaar 2

Betreft : vakkenpakketkeuze voor leerjaar 3 mavo

Let op! In te vullen voor: 28 maart 2021

Dag beste ouders, beste leerling,

Voor leerjaar 3 dient u samen met uw zoon/dochter een definitief vakkenpakket te kiezen. Dit geldt voor alle leerlingen, ook als er een voorlopig advies is voor de kaderberoepsgerichte leerweg, de havo of als er een twijfeladvies is gegeven.

Het kiezen van een vakkenpakket gaat via het programma Zermelo. Zermelo is een digitaal programma dat wij gebruiken om de vakkenpakketkeuze van uw zoon/dochter vast te leggen. In de bijgevoegde handleiding Zermelo staat uitgelegd hoe het formulier moet worden ingevuld.

Inloggen:

U kunt inloggen met de gegevens die uw zoon/dochter ook gebruikt op Het Saenredam voor Magister, via: https://saenredam.zportal.nl

Samen met uw zoon/dochter vult u het gewenste vakkenpakket in.

Wat: Er worden voor leerjaar 3 totaal drie vakken gekozen. U moet drie schermen doorlopen. Daarna is het vakkenpakket compleet. Tot 28 maart kunt u, ook als u de keuze al heeft opgestuurd, nog wijzigen. U dient dan wel alle stappen opnieuw te doorlopen. U moet dan het formulier opnieuw digitaal insturen.

Havo? Wilt uw zoon/dochter eventueel na de mavo doorstromen naar de havo? Dan doet uw zoon/dochter examen in zeven vakken. Let op:

  • nask 2 is een verplicht vak voor het profiel N&G op havo.
  • nask 1 en nask 2: verplicht voor het profiel N&T op havo.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor of mail naar de decaan: l.meyn@saenredam.nl .

Met vriendelijke groeten,

Tineke Keuning, afdelingsleider onderbouw t.keuning@saenredam.nl