Veiligheid

Veiligheid en pesten

Op Het Saenredam willen wij een veilig leerklimaat creëren en incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Wij investeren in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook door ongepast gedrag op tijd te zien en gericht op te treden. Sociale Veiligheid is een van de kernwaarden van Het Saenredam: veiligheid is ook een voorwaarde voor leren. Goed contact met de mentor vinden wij belangrijk, want we streven ernaar dat ieder kind op school wordt gezien en gehoord. We hebben op Het Saenredam een anti-pestprotocol en een internetprotocol. Ook is er een GSA (Gender and Sexuality Alliance) opgericht, bestaande uit een groep leerlingen -ondersteund door docenten- die een veilig klimaat op school belangrijk vinden. Meer informatie hierover is te vinden op de website bij het onderdeel ‘Voor Leerlingen’.

Veiligheid

Elk bedrijf, school of instelling is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (BHV). Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en leerlingen.