Veiligheid

Veiligheid en pesten

Veiligheid is een van de kernwaarden van Het Saenredam: veiligheid is ook een voorwaarde voor leren. Goed contact met de mentor vinden wij belangrijk, want we streven ernaar dat ieder kind op school wordt gezien en gehoord. We hebben op Het Saenredam een pestprotocol en een internetprotocol.

Veiligheid

Elk bedrijf, school of instelling is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening (BHV). Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en leerlingen.